Super Stickman Biker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Stickman thích đi xe máy của mình thông qua địa hình gập ghềnh và gò đất. Nếu đó không phải là đủ rủi ro, anh ấy cũng thích đặt những thách thức như thu thập một số lượng lớn các mảnh trong một thời gian rất hạn chế. Tôi có thể lấy nó không? Hoặc bạn có thể nhận được nó? Hãy thử nó!