Super Spy Agent 46

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặc vụ 46 là một điệp viên hoàn hảo, có khả năng tự mình đối mặt với hàng trăm kẻ thù và tiêu diệt chúng bằng vũ khí của mình. Cố gắng thoát ra khỏi thành phố đầy rẫy những người sẽ cố gắng kết liễu cuộc đời bạn.