Super Smash Flash V0.2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhân vật huyền thoại của trò chơi cổ điển stoke nhau, chia sẻ các giai đoạn và chế độ chơi game. Và giống đó là gia vị.