Super Sergeant Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một quân đội cấp cao hơn nó đã thâm nhập vào lãnh thổ bị chiếm đóng trang bị một khẩu súng. Bạn sẽ phải bắn nhiều thế giặc để ngăn chặn không nhận được trước không thể ngăn cản bạn. Chứng minh chủ của bạn của cò và mục tiêu của bạn.