Super Scary Stacker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có hai cách để dành Halloween. Ẩn dưới gầm giường hoặc tích lũy phần bằng nhau sợ bạn, trong các kết hợp vô tận mà có thể đạt được chiều cao đáng kể. Bí quyết là để ngăn xếp tất cả các tháp hậu quả mà không bị sụp đổ.