Super Robo Fighter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng robot của bạn theo các hướng dẫn một cách chính xác và đối mặt với nó trong một cuộc chiến không ngừng chống lại những sinh vật khác bằng kim loại sức mạnh ngang nhau.