Super Robo Fighter 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng rô bốt của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn một cách chính xác và đối mặt với nó trong một cuộc chiến toàn diện chống lại các sinh vật kim loại mạnh khác.