Super Plumber Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là một thợ sửa ống nước siêu, chạy, nhảy, bước nấm nhưng không được gọi là Mario. Ai là nó?. Game này không được công nhận tương đối của ria mép thợ sửa ống nước nổi tiếng là giống như vui vẻ và thú vị. Đi bộ nền tảng, tránh nguy hiểm và cung cấp cho nhảy to lớn để đạt được đầy đủ lọt vào chung kết.