Super! Pineapple Pen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những loại trái cây đang nhảy múa điên để các bài hát nổi tiếng, bạn phải bắt họ bắn tên hoặc các vật sắc nhọn như bút.