Super Nanny Jen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một siêu vú em Jen và sẽ chăm sóc của hai anh em những bồn chồn. Chơi với họ, giúp họ làm bài tập ở nhà, để sản xuất kem, sắp xếp phòng và chọn đồ ngủ ngủ khi chạm vào chúng. Một toàn bộ trách nhiệm.