Super Mario

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Super Mario Sunshine Demo nơi bạn có thể chơi ở hai mức độ. Trong cuộc phiêu lưu này, bạn có một máy bay nhưng bạn phải nhớ để điền vào nước trong giếng và không chạy ra khỏi năng lượng.