Super Mario Rush 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thế giới Super Mario đang bị tàn phá bởi một vụ phun trào núi lửa khổng lồ. thợ sửa ống nước nổi tiếng nhất thế giới phải thoát khỏi Lava nhảy nguy hiểm, né tránh chướng ngại vật và thu thập tiền xu. Rất phong cách.