Super Mario Flash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của nền tảng tuyệt hảo, Super Mario. Trước khi bạn bắt đầu, bạn có thể thay đổi các điều khiển vào 'Tùy chọn' và sau đó 'Đặt Controls nơi bạn có hai cách để xử lý người bạn của chúng tôi.