Super Mario 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một cuộc phiêu lưu mới với Mario trong đó bạn sẽ chống lại kẻ thù mãi mãi để có được tất cả các đồng tiền và đạt được kết thúc của mỗi màn hình.