Super Jump Box

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trả cube trắng này từ một gạch khác. Nhưng trước khi bạn tiến hành bạn sẽ phải nhanh chóng chọn đúng màu trên bàn phím để phù hợp với gạch sẵn sàng để được đi và bị trả về. Sự tiến bộ hơn, tốc độ hơn bạn yêu cầu các trò chơi.