Super Goalie Auditions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một thủ môn bóng đá chưa? Bạn có tài năng để ngăn chặn bóng ở giữa chuyến bay? Kiểm tra kỹ năng của bạn trong trò chơi này, trong đó bạn sẽ phải ngăn chặn bóng chạm vào lưới.