Super Goalie Auditions

Đang tải trò chơi...
Bạn đã sẵn sàng để trở thành một thủ môn bóng đá chưa? Bạn có tài năng để ngăn chặn bóng ở giữa chuyến bay? Kiểm tra kỹ năng của bạn trong trò chơi này, trong đó bạn sẽ phải ngăn chặn bóng chạm vào lưới.