Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để được sống sót duy nhất trong trận đánh khác nhau. Nhập các hướng dẫn để học hỏi làm thế nào để di chuyển và sử dụng tất cả các loại vũ khí.