Super Fighters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để được sống sót duy nhất trong trận đánh khác nhau. Nhập các hướng dẫn để học hỏi làm thế nào để di chuyển và sử dụng tất cả các loại vũ khí.