Quảng cáo
10
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để được sống sót duy nhất trong trận đánh khác nhau. Nhập các hướng dẫn để học hỏi làm thế nào để di chuyển và sử dụng tất cả các loại vũ khí.