Super Cowboy Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Super Cowboy thấy ngôi làng của mình đang được xâm chiếm bởi quỷ khổng lồ và các sinh vật ác khác, vì vậy lấy súng và lá đã sẵn sàng để ngăn chặn cuộc xâm lược. Bạn sẽ phải bắn những con quái vật và ngăn chặn nhào lộn và những trở ngại khác đánh hắn. Chắc chắn nó được, họ không gọi Siêu Cowboy vì.