Super Bunny World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu cốt truyện của cuộc phiêu lưu này, cũng như các bộ, nhân vật và đồ họa của nó, bạn quen thuộc là bình thường. Những gì bạn sẽ thấy là một phiên bản nữ của Super Mario Bros, nhưng với cùng các yếu tố nền tảng, nhảy, dậm chân và vân vân. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó với trò chơi cùng tên cũng chia sẻ niềm vui và giải trí.