Super Batter Up!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì về nguyên tắc được trình bày như một trò chơi bóng chày cổ điển, cuối cùng nó trở thành một thứ gì đó hơi khác biệt và rất vui nhộn. Một mặt nhờ đồ họa đơn giản nhưng đẹp. Mặt khác, vì chức năng của bạn không chỉ bao gồm đánh hoặc ném bóng, bom và các vật thể không nguy hiểm và không điển hình khác cũng có thể phù hợp.