Super Balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi gây nghiện này, bạn có một chùm bóng thực sự mà bạn phải ném vào một số khối và phá hủy chúng trước khi chúng chạm đất. Mỗi người trong số họ có một số, đó là số nét cần thiết để biến mất. Tính toán lần phóng trước đó sao cho, thông qua các cú đánh và rebound, không còn một khối lập phương nào.