Super! Pineapple Pen 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành trò chơi tốt nhất và ngớ ngẩn: Ném một cây bút chống lại nhà máy. Trong trường hợp này, ngoài việc đánh nhiều lần, bạn phải giữ cho va chạm bút với một phát hành trước đó. Giải thưởng là để xem nhà máy chuyển đổi thành nước trái cây.