Sun Charms

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chi tiêu một thời gian vui vẻ tìm cách để làm cho chuỗi ba hoặc nhiều động vật của từng màu sắc, bạn càng có nhiều bạn nhận được điểm chung với nhau nhiều hơn kiếm được và bạn di chuyển đến cấp độ tiếp theo.