Sumo Sushi Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đô vật sumo này quá mỏng Bạn phải cho nó ăn với sushi để nó phát triển ở hai bên. Để làm điều này, bạn sẽ phải xác định vị trí các nhóm gồm hai hoặc nhiều miếng sushi giống nhau. Chúng phải nằm trong một đường thẳng hoặc chéo, không có phần khác ở giữa. Chọn họ và xem cách máy bay chiến đấu trở thành một người đàn ông.