Sumo Saga

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Máy bay chiến đấu Sumo này đã đặt cho mình một thách thức cực kỳ phức tạp. Chuyển từ cột này sang cột khác, tăng toàn bộ và tránh những khoảng trống riêng biệt sẽ rơi vào khoảng trống và kết quả là một số loại cataclysm trần tục.