Summer Fest Fashion Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba người bạn này đang hướng tới một lễ hội nhạc rock vào giữa mùa hè. Họ không chỉ nghĩ rằng họ có rất nhiều niềm vui, họ cũng rõ ràng rằng trước khi họ rời khỏi họ sẽ phải chọn trang phục và kiểu tóc phù hợp để kết hợp với công chúng lập dị đã đến với hoạt động năng động như vậy.