Sugar Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu thành phố khỏi cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh bằng cách hoàn thành các thử thách của mỗi cấp độ. Nhận tất cả đồ ngọt cần thiết để mở khóa các tòa nhà mới để có thể giải phóng chúng và trở thành anh hùng.