Subway Clash 3D Remastered

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc chiến đã nổ ra dưới lòng đất, trong các đường hầm ngầm tối tăm. Hai đội quân băng qua các hành lang và đường ray bắn vào nhau để có được chiến thắng mong muốn. Tham gia vào phe với ý định tốt hơn và cho họ thấy với sự giúp đỡ của một số đạn là một chiến binh thực sự của lòng đất.