Stylist For The College Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba cô gái đại học được trình bày cho một casting cho mô hình. Một stylist chuyên nghiệp sẽ xử lý một phán quyết sau khi họ đã được mặc những bộ quần áo mà họ cho là thích hợp nhất và đã được áp dụng trang điểm với ân sủng và tài năng. Vì vậy, bạn nên làm điều đó một cách đúng đắn hoặc bị đình chỉ và phải bắt đầu lại.