Style Battle Disney Princesses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệt độ đã đến và các nàng công chúa Disney tận dụng mọi lý do để thay đổi mô hình. Trong trường hợp này, họ thậm chí đã tổ chức một trận chiến thân thiện để xem ai chọn và kết hợp quần áo và phụ kiện với hương vị tốt hơn. Bằng cách này người chiến thắng sẽ trở thành công chúa của các nàng công chúa Disney.