Stupid Zombies 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều chỉnh các góc để sử dụng số lượng ảnh ít nhất có thể để loại bỏ tất cả zombie khỏi mỗi màn hình. Hãy tính đến những lần bật lên trên tường để đạt được điều này.