Stunts Track

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi bạn chỉ là bạn, chiếc xe của bạn và một sân khấu trống rỗng của con người nhưng đầy những đường dốc xoắn và "vòng lặp" nơi bạn có thể đi vào tốc độ tối đa và cảm thấy những cảm giác cực đoan phá vỡ định luật hấp dẫn. Ngồi tất cả chúng lại với nhau hoặc trộn lên phía sau tay lái của chiếc xe của bạn.