Streets of Anarchy : Fists of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đường phố đầy tội phạm, tội phạm hành động tự do và không bị trừng phạt. Chỉ có các máy bay chiến đấu tội phạm có thể ngăn chặn chúng, và cung cấp cho họ do của họ, trong chiến đấu cơ thể đẫm máu và khủng khiếp. Và hóa ra rằng bây giờ bạn có thể là hóa thân mới của máy bay chiến đấu tội phạm, đừng để vượt qua một vinh dự cao như vậy.