Street Hoops 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến sinh sản này theo dạng lưới trên khối của một khu phố New York điển hình. Giống như tất cả trong số họ, cũng có một ca khúc do một giỏ. Và, nơi có một cái giỏ, có một bóng rổ đã sẵn sàng để giới thiệu rim, tính tinh thần trước đó là khoảng cách, độ cong và quyền lực. 'Chào mừng đến với mui xe !!.