Strainz-1 Elimination

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đã đến thành phố của bạn và đã để lại hoàn toàn không thể nhận ra. Đã đến lúc phải đưa vào khởi động, những cô gái khác của ông, lấy súng hoặc bất cứ điều gì mà ném đạn và giết hết bọn chúng mãi mãi.