Stone Aged

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Troglodyte này là muộn cho nhà. Lo sợ rằng vợ anh mắng, chạy và nhảy với tốc độ tối đa trên nền đá, khuôn mặt mà không sợ tất cả các loại khủng long ném câu lạc bộ và thu thập tiền xu mà không nghỉ ngơi để tặng quà cho người thân và do đó bù đắp cho sự thiếu .