Stone Age Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong thời tiền sử những chiếc xe đua cũng đã được thực hiện. Và trong những phiên bản của chất nổ và vũ khí hủy diệt khác chống lại đối thủ họ được phép. Họ đã thô sơ được thực hiện, có, nhưng làm ảnh hưởng của nó khi nó đến để cho xe khác miếng.