Sticky Goo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các bạn gái của một gelatin, bột nếp đã bị bắt cóc bởi một con nhện ác. Như vậy, khối lượng gelatin trong câu hỏi sẽ phải leo lên một hành lang nguy hiểm đầy gai, dự báo nguy hiểm và các sinh vật độc ác khác mà sẽ làm cho leo lên nhiều khó khăn hơn.