Stickmen Versus Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đến và chỉ Stickmen có thể ngăn chặn chúng dưới sự chỉ huy của bạn. Bạn phải đặt chiến lược theo chức năng của họ để ngăn chặn làn sóng undead. Bạn càng vượt qua nhiều giai đoạn, càng có nhiều đồng tiền bạn sẽ tăng để đầu tư vào nhiều Stickmen hơn và một phương pháp phòng thủ không thể sai lầm hơn nữa.