Stickman Punch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Stickman chuẩn bị đối mặt với toàn bộ quân đội. Anh ấy một mình Anh ta sẽ không thể di chuyển từ chỗ của mình, nhưng anh ta sẽ quay vòng sang một bên khi anh ta vui lòng, và tùy thuộc vào nơi mà kẻ thù đến từ, để đánh chúng bằng một cú đấm tốt hoặc một cú đá tốt. Tất nhiên, bạn phải chọn đúng thời điểm, không phải trước, không phải sau đó.