Stickman Golf Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi golf với sự tham gia của Stickman bất khả chiến bại, bạn sẽ phải ném bóng vào lỗ trước đây để tính toán những thứ như tốc độ, hướng, gió, nhiệt độ của đá và, tất nhiên, tất cả những nhược điểm mà sẽ cung cấp đất. Nếu bạn cũng có thể thu thập các ngôi sao, thì bạn đã có một nửa trận thắng.