Stickman Fighter Epic Battles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh khả năng to lớn của mình cho melee nhập thể các chiến binh Stickman vĩnh cửu, những người sẽ được bao vây bởi một đám kẻ thù, những người sẽ phải giảm. Càng gạt ra khỏi vở kịch, những điểm khác, nhiều tiền hơn và nhiều cơ hội để cải thiện yếu tố quốc phòng và các khía cạnh thú vui bạo lực không kém phần nổi bật.