Stickman Boost

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Stickman huyền thoại đi một cấu trúc đầy đủ các bẫy chết người. Bạn sẽ phải chạy và nhảy để thu thập tiền xu với mệnh dodging khổng lồ hình tròn nhắm nghiền, máy bơm và quản lý để hạ cánh trên nền tảng hẹp dựa trên lộn nhào đôi trong không khí.