Stickman Army: The Resistance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

quân đội stickman của chuẩn bị cho cuộc chiến. Tải lên tháp bao bảo vệ, bắn đám của kẻ thù mà đang tiếp cận trang bị rìu sẵn sàng để đưa họ xuống. Khi cuộc chiến phức tạp, không có gì nhịp đập lựa chọn hành động giận dữ.