Stickman Archer 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào trò chơi đẫm máu này bắn cung. Trắng là người đứng đầu của đối thủ khác, nhưng nó sẽ không được dễ dàng hơn. Kích hoạt tất cả các giác quan của bạn, tính toán khoảng cách và độ cong của mũi tên. Nhưng hãy cẩn thận hơn hai tác động hoặc sẽ được bạn rời khỏi không gian này.