Stickman Archer 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào trò chơi đẫm máu này bắn cung. Trắng là người đứng đầu của đối thủ khác, nhưng nó sẽ không được dễ dàng hơn. Đặt tất cả sự chú ý của bạn và chăm sóc cho hơn hai tác động hoặc sẽ được bạn rời khỏi không gian này.