Stickjet Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một Stickman với một tên lửa dính vào lưng bạn. Với sự trợ giúp của các vụ nổ của chúng, bạn sẽ bay lên không trung trong giây lát, chỉ đủ thời gian để tránh rơi vào nhiều bẫy mà bạn sẽ tìm thấy trong các cấu trúc rủi ro này. Nhiệm vụ của bạn là bay đến cờ, sẽ "điểm kiểm tra" và đi qua tất cả các màn hình.