Đang tải trò chơi...

Trò Chơi Bóng Đá Hơn trò chơi bóng Đá

Trò Chơi Đua Xe ô Tô Hơn trò chơi Đua xe ô tô

Sự miêu tả

Để di chuyển từ gò này sang gò khác, bạn sẽ phải tính khoảng cách. Một khi bạn có nó rõ ràng, bạn sẽ tạo ra một cây gậy nên đo khoảng cách đó để khi bạn thả nó rơi trên gò đất tiếp theo. Nếu bạn rơi ngắn, hoặc vượt qua, bạn sẽ tìm thấy một kết thúc khó chịu. Chú ý kỹ