Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tham gia một trận chiến khốc liệt thiết lập trong tương lai, với các tàu có thể trở thành pháo laser bất khả chiến bại. Sống nó mãnh liệt và trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều.