Starkid's Obstacle Course

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đứa trẻ của các ngôi sao phải rời khỏi hộp của mình, thu thập tất cả các hình tam giác và quay trở lại. Nó có vẻ dễ dàng, nhưng con đường có đầy đủ các hình dạng hình học không ngừng di chuyển luôn giống nhau. Họ là rất nhiều và bạn phải tìm đúng thời điểm tạo thành một khoảng cách giữa họ để có thể tiến tới mục tiêu của bạn.